GAMMELT VERKTØY AKTIVT BRUKT I MODERNE TID

The Abacus provides countable beads for children to visualize numbers on a base-10 system. The children learn to manipulate those beads to perform arithmetic calculations such as addition and division.
Hva er Abacus?

ETYMOLOGI

Ordet er hentet fra det greske ordet 'abax', som betyr "beregningstavle" eller "beregningstabell".

BRUK

Det er fortsatt vanlig i dag på tvers av visse asiatiske samfunn.

KINESISK OPPFINNELSE

Den første kinesiske abacus ble oppfunnet rundt 500 B.C. Abacus, som vi kjenner det i dag, ble brukt i Kina rundt 1300 A.D.

FØRSTE DATAMASKINER

Ofte referert til som den første datamaskinen, er Abacus et instrument som brukes til å legge til, trekke, multiplisere og dele, for å beregne fraksjoner og firkantede røtter.

UCMAS Innovasjon! 6 Finger Manipulasjon, Hele hjerneaktivering

Traditional abacus manipulation rely either on 1 hand 3 fingers (Chinese Suanpan), or 1 hand 2 fingers (Japanese Soroban).

UCMAS in the past decade have evolved from 2 fingers manipulation to 6 fingers manipulation. This means more areas in the brain are being activated and stimulated.

This technique evolution is to follow the Human Brain Development over the last decades.

Én hånd på fingrene

To hånd Fire fingre

To hånd seks fingre

Touching the Abacus and constantly moving the beads tend to utilize the sense of touch, and activate different parts of the brain. 


UCMAS fingerbevegelse og helse

It is scientifically proven that the more your fingers move, the more informed would be your brain. The fingertip peripheral nerve can affect our five major organs (as depicted in the image), referring to the five brain acupoints that correspond with the five organs. The position of different acupoints is reflected on the related distal of each fingertip, also is the specific path for children’s health cultivation.

Through our UCMAS programme, the fingers and the sharp edges of abacus beads can be easily stimulated often by scrubbing to activate and strengthen the functions of five major organs and cerebral cortex.

The 6 – Finger Manipulation, 10 – Finger Activation system, helps in the enhancement of the operation of the cerebral cortex. One of its many benefits is that it helps the Right Middle Finger to stimulate the Left parietal lobe.


This helps to enhance the functions of :
  • Language reading ability
  • Abitity of Manipulation
  • Distinguish left and right
  • Ability of writing and more