Om Oss

Vi vill bidra till att bygga den nya smarta och konkurrenskraftiga generationen av framgångsrika ledare och entreprenörer, uppnå framgång på alla områden och bidra till att säkra en god och välmående framtid för Sverige.
Vårt uppdrag är att tillhandahålla ett vetenskapligt och praktiskt bevisat undervisningsprogram för barn och ungdomar, som kommer att bidra till att utveckla livskvaliteten och hjälpa dem att lyckas med vad de vill uppnå senare i livet.
Vårt uppdrag är att tillhandahålla ett vetenskapligt och praktiskt bevisat undervisningsprogram för barn och ungdomar, som kommer att bidra till att utveckla livskvaliteten och hjälpa dem att lyckas med vad de vill uppnå senare i livet.

OM OSS

Det första UCMAS-centret öppnades 1993 i Malaysia, baserat på den enkla premissen: Ge kvalitetsträning i 'Abacus och Mental Math traing' till barn i åldersgruppen 4-13 år och hjälpa dem 'Discover Genius Within'.

Många studenter är inskrivna för detta program och genom åren har UCMAS utvecklats som ett internationellt koncept som erbjuder detta fantastiska program världen över: 


6000+
UTBILDNINGSCENTER
75+
LÄNDER


UCMAS (Universal Concept Mental Arithmetic System) - en ISO 9001:2008 certifierad kurs, är ett unikt utvecklingsprogram för barn grundade i Malaysia av Dr. Dino Wong.

Med över 25 års erfarenhet, i 75 länder, över 6 000 centra och mer än 1,2 miljoner studenter som avslutat programmet, är UCMAS nu ett internationellt varumärke. 


Universellt begrepp mentala aritmetiska system - UCMAS startade sin verksamhet i Skandinavien 2017, och vi utvecklar nu programmet för de norska och svenska marknaderna.


Om Konceptet


UCMAS-programmet är baserat på det gamla, enkla men kraftfulla Abacus-verktyget som hjälper barn att visualisera siffror genom att räkna kulor. Barn lär sig att manipulera dessa pärlor för att utföra aritmetiska beräkningar som tillägg, subtraktion, multiplikation och division.

UCMAS-barn utbildas i snabb matematisk beräkning med fysisk abacus. Senare fortsätter de till mentala beräkningar där de utvecklar förmågan att illustrera abacus i sina sinnen och beräkna snabbt.

Det avgörande begreppet visualisering eller tänkande i bilder använder rätt halvklot och leder till dramatiskt högre nivåer av hastighet, effektivitet och noggrannhet.

UCMAS-programmet innehåller och förbättrar auditiva, visuella och kinestetiska / taktila inlärningssätt i varje barn. Det främjar aktiv lärande och aktiverar centralt kognitiva funktioner.

Programmen förbättrar barns självförtroende och hjälper dem att bli motiverade att lära sig - det bästa sättet att lyckas i skolan och bortom.